Hvad Moms gælder for varer sælges af ClickforBlinds.com?

Følgende bemæårkning vedrører momsen, som undergives betaling af kunder boende i et af EU-lande.
Kunder [individuelle] og firmaer, som ikke afregner moms inkluderet i vores priser lige som ved hvert køb foretaget lokalt i vores land. Idet ClickforBlinds.com sæådet er lokaliseret i Polen, udgør gæåldende moms på vores produkter 23.0%. Øvrige virksomheder (registrerede momsbetalere) er firmaer, som kan købe til en netto pris (0% moms) og som er derfor forpligtet til at afregne momsen på produkterne købt hos os i deres ejet land. En Vigtig Bemæårkning: det om De endeligt køber med eller uden moms er afhæångigt af en momsstatus, som De tildeltes på vores websites. Det sker ikke automatisk – en standard status er altid en Momsstandardstatus – dvs. priser inkluderende moms. En speciel status 0% moms kan modtages i to skridt. Vi ville bede om at: 1. Ved registrering angive et korrekt momsnummer samt firmanavn og adresse, 2. Sende en kopi af dokumentet bekræåftende momsregistreringen i EU via fax eller e-mail. [Man skal dog huske, at i overenstemmelse med gæåldende forskrifter meldes hver 0% moms transaktion i det lokale Skattevæåsen].
Hvis Deres Land ikke er en EU-medlemsstat, betyder det, at De undergives andre forskrifter. Lige for øjeblikket leverer vi ikke til uden for EU.

OPMÆÅRKSOMHED : Deres Specielle Status 0% moms kommer til at kun fungere med en "grundlæåggende adresse" – hvis De tilføjer en anden adresse til kontoen – f.eks. en privat adresse – og omstiller den til en "grundlæåggende adresse", kan De købe til priser med moms. Vi anbefaler ovenstående f.eks. ved prøveordrer (man behøver dengang ikke at melde salg med 0% momssats.)

Før registrering kan De midlertidigt omstille Dem selv til optionen med priser inkluderende eller ikke inkluderende moms.

Se priser uden Moms -!

Før registrering kan De midlertidigt omstille Dem selv til optionen med priser inkluderende eller ikke inkluderende Moms!