Returvarer og tilbagebetalinger

Fortrydelsesretten som kunden

1. I henhold til: Loven af den 02. marts 2000 om beskyttelsen af visse forbrugerrettigheder og ansvar for skader forårsaget af et farligt produkt (Statstidende Nr. 22, pos. 271 af den 31. marts 2000) kan kunden træde tilbage fra aftalen og få pengene tilbage indtil 10 dage efter køb,

2. BEGRÆNSNINGER (kapitel 2, art. 10.1 sektion 3, underpunkt 4)
Kapitel 2 Aftaler indgået ved fjernsalg
§ 3 Medmindre parterne har aftalt andet gælder fortrydelsesretten ikke for aftalen indgået ved fjernsalg hvis:

varen blev fremstillet efter specifikationen, som forbrugeren eller en person, der tæt er forbundet med forbrugeren, bestemte. Alle varerne udført og leveret af ClickforBlinds er fremstillet efter kundens specifikation og kan ikke returneres til leverandøren.


Ansvar for mangler ved varen og varens overensstemmelse med aftalen, reklamation og returret

1. Reklamation over mangler ved varer skal fremsættes over for sælgeren senest 14 dage efter leveringen.
2. Alle reklamationer behandles af sælgeren inden for 14 arbejdsdage fra modtagelsen af varen som kunden har reklameret over.
3. Skal sælgeren ikke behandle køberens reklamation i løbet af 14 dage fra reklamationens dato, antages det, at reklamationen skønnes rimeligt af sælgeren.
4. Før pakken modtages af kurer, skal emballagen tjekkes for skader. Der skal især væres opmærksom på klæbebånd på emballagen. Er klæbebåndet beskadiget eller revet, kan varen ikke accepteres. Modtageren skal åbne pakken i overværelse af kurer og eventuelt udarbejde en skadesrapport, han skal også hurtigst muligt tage kontakt med sælgeren for at løse sagen.
5. Forbrugeren er ikke berettiget til refusionen, kun i særlige tilfælde, som aftalt med sælgeren, kan erstatningen betales.
Ved betaling med kreditkort sker refusionen direkte til kundens kort.

Lovgivning


1. Oplysninger på websiden af vores online butik - ClickforBlinds.com - er ikke et tilbud i henhold til den civilretlige lovbog, de er kun en invitation til at indgå en kontrakt (i henhold til art. 71 i den civilretlige lovbog).
2. For spørgsmål, som ikke reguleres af de her bestemmelser, gælder lovgivningen, herunder den civilretlige lovbog.