Retur og refusjon

Kundens tilbaketreden fra avtale

1. I henhold til: Lov av 2. mars 2000 om vern av enkelte forbrukerrettigheter og ansvar for skade forårsaket av et farlig produkt (Polsk lovtidend nr. 22 pkt. 271 av 31. mars 2000) kan kunden trekke seg fra avtalen og få pengeretur,
2. BEGRENSNINGER (Kapittel 2, Art. 10.1 Seksjon 3, punkt 4)
Kapittel 2 Avtaler inngått på avstand.
§ 3 Med mindre partene ikke har avtalt noe annet, gjelder ikke forbrukerens rett til å trekke seg fra avtalen inngått på avstand, dersom:

Bestilling er blitt gjennomført i samsvar med spesifikasjonen satt av kunden eller hans nære  personer. Samtlige oppdrag gjennomført og levert av ClickforBlinds utføres i henhold til forbrukerens spesifikasjoner og kan ikke returneres til leverandøren.


Ansvar for produktfeil, samsvar med avtalen, klager og returer

 

1. Klager angående feil på innkjøpte produkter skal meldes til selgeren innen 14 dager etter leveringsdatoen.
2. Samtlige klager behandles av selgeren innen 14 virkedager fra mottakelsesdatoen.
3. Dersom selgeren ikke tar stilling til klagen innen 14 virkedager fra klagedatoen, antas det at klagen er regnet som velbegrunnet.
4. Før man mottar forsendelsen, skal man kontrollere emballasjen for eventuelle skader. Man skal især legge merke til bånd på emballasjen. Dersom de er skadet eller revnet, skal forsendelsen ikke godkjennes, og mottakeren skal åpne pakken i nærvær av kureren, eventuelt lage en skaderapport, og kontakte selgeren umiddelbart for å avklare saken.
5. Forbrukeren er fratatt rett til refundering, og det er kun i tilfeller  avtalt med selgeren at forbrukeren får refundering. Ved betaling med kredittkort skal penger overføres direkte på kundens kortkonto.


Lov


1. Opplysninger på vårt nettsted - ClickforBlinds.com – utgjør ingen handelstilbud i  henhold til sivillovboken, og kan kun forståes som invitasjon til å inngå avtale  (i henhold til art. 71 i sivillovbok).
2. I andre saker som ikke er regulert av dette lovverket, er der lovforskrifter, samt sivillovboken som gjelder.