Returer och återbetalningar

Kundens Ångerrätt

 

1. I enlighet med: Lagen av den 02.03.2000 om konsumentens rättigheter samt ansvar för skador som sker p.g.a. en farlig produkt har kunden en betänketid på 10 dagar för att eventuellt frånträda avtalet samt kräva en återbetalning,

BEGRÄNSNINGAR (Kapitel 2, Artikel 10.1 Avsnitt 3, punkt 4)

Kapitel 3 Distansavtal.

§ 3 Om parterna inte har avtalat på annat vis gäller inte kundens ångerrätt i distansavtalet när:

Kontrakten har verkställts i enlighet med kundens särskilt bestämda specifikation. Alla uppdrag levererade och tillhandahållna av ClickforBlinds görs i enlighet med kundens specifikation och kan ej returneras till leverantören.

 

Ansvaret för varornas fel och deras överensstämmelse med avtalet samt reklamation och returpolitik

 

1. Reklamationer som gäller de inköpta varornas fel skall anmälas till säljaren inte senare än 14 dagar från och med inköpsdatumet.

2. All reklamation behandlas av säljaren inom 14 arbetsdagar från och med datumet då produkten som skall reklameras levereras hem.

3. Om Säljaren inte tar ställning till klagomålet som ingivits av Kunden inom 14 arbetsdagar från och datumet då reklamationen anmäldes antar man då att Säljaren accepterar att reklamationen var motiverad.

4. Innan man tar paketet från budbäraren skall man kontrollera om förpackningen inte är skadad. Man bör särskilt uppmärksamma tillståndet av tejpen som fästes till förpackningen.Om de harskadats eller rivits sönder bör inte produkten accepteras eller tas emot. Förpackningen skall då öppnas av mottagaren i budbärarens närvarande samt eventuellt skriva ett protokoll med skadan och kontakta säljaren snarast möjligen för att klargöra situationen.

5. Konsumenten har vanligtvist ingen rätt till exportbidrag, bara i särskilda situationer som förutbestämdes med Säljaren.

Vid kreditkortbetalning kommer återbetalningen att ske direkt till Kundens kort.

 

Lag

 

1. Informationen i vår webbutik - ClickforBlinds.com - utgör inte ett erbjudande enligt civillagen och är endast en inbjudan till att ingå avtal (enligt art. 71 i civillagen). 

2. När det gäller frågor som inte regleras av denna förordning måste tillämpas förordningar från civillagen.